Burgerzaken

De meeste documenten en attesten kunnen digitaal aangevraagd worden. Ook uw adreswijziging en een verloren pin en puk code kunt u online aanvragen via het 'Thuisloket'.

 

- adreswijziging

- attest van Belgische nationaliteit

- attest van hoofdverblijfplaats

- begraven foetus

- beroepsverandering

- echtscheidingsakte (afschrift)

- eensluidend verklaren documenten

- elektronische identiteitskaart (eID)

- elektronische identiteitskaart (volmacht voor afhalen)

- elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

- erkennen van een kind

- euthanasie (wilsverklaring)

- geboorte (aangifte)

- geboorteakte (afschrift)

- huwelijk (aangifte)

- huwelijk (volmacht voor aangifte)

- huwelijksakte (afschrift)

- kids-ID

- leven (attest)

- levenloos kind (aangifte)

- lichaamsdonatie

- naamsverandering

- orgaandonatie (wilsverklaring)

- overlijden - aangifte 

- overlijden - aangifte (begrafenisondernemers)

- overlijdensakte (vanaf 2003)

- pin en puk code aanvragen (volmacht)

- pin en puk code verloren

- reispas

- reispas (volmacht minderjarige)

- reispas (volmacht meerderjarige)

- reistoelating buitenland minderjarige

- referentiepersoon (wijziging van referentiepersoon)

- rijbewijs

- samenstelling gezin (attest)

- samenwonen beëindigen

- strafregister (uittreksel)

- strafregister (volmacht voor afhalen)

- tijdelijk afwezig

- uittreksel uit de registers

- wettelijk samenwonen

- wettelijk samenwonen (attest)

- wettiging van een handtekening

- wilsbeschikking - laatste wilsbeschikking

- wilsbeschikking - laatste wilsbeschikking (attest)

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley