OCMW-raad

 

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg OCMW-raad. De leden van de OCMW-raad worden gekozen door de gemeenteraad. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest onder zijn leden een voorzitter. Hier kunt u de verslagen van de OCMW-raad downloaden.

  

De voorzitter leidt de activiteiten van het centrum en maakt ook deel uit van het College van burgemeester en schepenen.

 

Voorzitter

Vrancken Johnny

 

 

Raadsleden

Noelmans An

Simon Bert

 

Denis Paul

 

Grotars Frank

 

Servaas Marie-Joseph

 

Stassen Evelyne

 

Paque Renaat 

 

Vanhay Elisabeth


Vandeweyer Niels

 

Vanheers Julien

 

Secretaris

Geerinckx Michel
 Contact: Sociaal Huis 'De Semper' tel. 012 45 92 50.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley