Bekendmakingen 2017

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

 

- CBS 2017 12 22, Tijdelijk verkeersreglement ikv de jaarlijkse Sluizen live stage, bekendgemaakt op 16/01/2018

 

- CBS 2017 12 08, Tijdelijk verkeersreglement ikv de jaarlijkse Jogging Aterstoase op 16 juni 2018, bekendgemaakt op 16/01/2018

 

- CBS 2017 11 24, Tijdelijk verkeersreglement ikv het jaarlijkse sportief schoolfeest van VIIO op 6 mei 2018, bekendgemaakt op 16/01/2018

 

- GR 2017 12 18, Reglement opstartpremie voor vestiging van een handelszaak, bekendgemaakt op 28/12/2017

- GR 2017 12 18, Reglement gemeentelijke renovatiepremie voor eengezinswoningen, bekendgemaakt op 28/12/2017

 

- GR 2017 12 18, Premie voor herbestemming van leegstaande  handelsruimten naar woonruimte, bekendgemaakt op 28/12/2017

 

- GR 2017 12 18, Aanpassing afvalreglement betreffende het beheer van huishoudellijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, bekendgemaakt op 28/12/2017

 

- GR 2017 12 18, Aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen 2018 wegens nieuwe Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing, bekendgemaakt op 28/12/2017

- GR 2017 12 18; Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen 2018, bekendgemaakt op 28/12/2017

- GR 2017 12 18, Goedkeuring reglement woonstcontroles, bekendgemaakt op 19/12/2017

 

- GR 2017 11 27, Reglement renovatiepremie  handelspanden, bekendgemaakt op 28/12/2017


- Openbaar onderzoek, Afschaffing buurtweg nr. 64 in de Atlas der Buurtwegen van Tongeren, bekendgemaakt op 14/12/2017

 

- GR 2017 11 06, Besluit aanpassingen in rooilijnplan, bekendgemaakt op 01/12/2017

- Bestendige deputatie 2017 11 16, Besluit wijzigings- en/of verbeteringswerken van de onbevaarbare waterloop, bekendgemaakt op 01/12/2017

 

- Bekendmaking project van KWZI Zammelen naar aansluiting RWZI Borgloon-Jesseren te Kortessem en Tongeren (23/11/2017 t.e.m. 22/12/2017), bekendgemaakt op 20/11/2017

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning (28/11/2017 t.e.m. 27/12/2017), bekendgemaakt op 20/11/2017

 

- GR 2017 11 06, Goedkeuring aanpassingen retributie jeugdactiviteiten, bekendgemaakt op 10/11/2017

 

- CBS 2017 10 20, Tijdelijk verkeersreglement parkeren Stadhuisplein, bekendgemaakt op 24/10/2017

 

- Verkeersreglementen naar aanleiding van bloemenverkoop Allerheiligen op 1 en 2 november, bekendgemaakt op 18/10/2017

 

- Openbaar onderzoek PRUP Noordoostelijke Omleidingsweg (16/10/2017 t.e.m. 14/12/2017), bekendgemaakt op 16/10/2017

 

- Militaire oefening op Tongers grondgebied dd. 22/10/2017, bekendgemaakt op 16/10/2017

 

- CBS 2017 09 22, Ambiorix run, bekendgemaakt op 26/09/2017

 

- CBS 2017 09 22, Beoordelingskader voor appartementen en meergezinswoningen, bekendgemaakt op 25/09/2017

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek betreffende de onbevaarbare waterlopen Lerebeek nr. 140 (2de categorie), 25/09/2017 t.e.m. 14/10/2017, bekendgemaakt op 25/09/2017

 

- Bekendmaking van het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Limburg van 24 augustus 2017, wijziging buurtwegen nr 1 en 17 in de atlas der buurtwegen van Tongeren en buurtweg nr. 33 in de atlas der buurtwegen van berg, bekendgemaakt op 22/09/2017

 

- Militaire oefening op Tongers grondgebied op zondag 8 oktober, bekendgemaakt op 18/09/2017

- GR 2017 07 10, Definitieve vaststelling RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg,bekendgemaakt op 05/09/2017

- Vacature standplaats septemberkermis, bekendgemaakt op 28/08/2017

 

- Besluit van de burgemeester tot opheffing van onbewoonbaarheid op basis van artikel 135 NGW van de woning Koninksemsteenweg 73 te 3700 Tongeren, bekendgemaakt op 17/08/2017

 

- Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning, 22/08/2017 t.e.m. 20/09/2017, bekendgemaakt op 17/08/2017

 

- CBS 2017 07 28, Inwoners Waterkuilstraat 's-Herenelderen - aanvraag organisatie straatbarbecue op vrijdag 1 september, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- CBS 2017 07 28, Inwoners Kolbloemstraat Koninksem - aanvraag inrichten speelstraat, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- CBS 2017 07 28, Inwoners Tomveld Mal - aanvraag inrichten speelstraat, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- GR 2017 07 10, Goedkeuring wijziging retributiereglement inzake parkeren, bekendgemaakt op 03/08/2017

- GR 2017 07 10, Goedkeuring wijziging retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- GR 2017 07 10, Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Dreef, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- GR 2017 07 10, Goedkeuring aanvullende verkeersreglementen AR-01-Dijk, AR-01-Kastanjewal en AR-01-Vermeulenstraat, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- GR 2017 07 10, Goedkeuring aanvullende verkeersreglementen AR-01-Genoelsweg en AR-01-Demerbronstraat, bekendgemaakt op 03/08/2017

- GR 2017 07 10, Goedkeuring huurreglementen jongerencentrum Hal P, de repetitieruimte en het bijhorende retributiereglement jeugdaccomodaties, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- CBS 2017 07 07, Foodtruckfestival Smaak, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- CBS 2017 07 07, Werremesmèrt, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- CBS 2017 07 07, Tijdelijk verkeersreglement ikv rommelmarkt Eisenhouwerlaan, bekendgemaakt op 03/08/2017

 

- CBS 2017 06 30, Verlegging en wijziging van buurtweg nr. 35 gelegen aan de kleinhandelszone Luikersteenweg, bekendgemaakt op 13/07/2017

 

- CBS 2017 06 30, Tijdelijke verkeersreglementen septemberkermis en kermisbraderie, bekendgemaakt op 03/07/2017


- CBS 2017 06 30, Tijdelijk verkeersreglement oplucht misviering Mal op 15 augustus, bekendgemaakt op 03/07/2017

 

- CBS 2017 06 23, Tijdelijk verkeersreglement Herk-de-Stad Classic Oldtimerrit op zondag 9 juli, bekendgemaakt op 28/06/2017

 

- CBS 2017 06 16, Tijdelijk verkeersreglement petanquetornooi te Nerem op 2 september, bekendgemaakt op 28/06/2017

 

- CBS 2017 03 02, Tijdelijk verkeersreglement activiteit van Ambiorix Old Cars op 6 augustus, bekendgemaakt op 28/06/2017

 

- CBS 2017 06 02, Tijdelijk verkeersreglement inrichting speelstraat in de Voenhofstraat tijdens de maanden juli en augustus, bekendgemaakt op 28/06/2017

 

- Provincie Limburg, Politiebesluit m.b.t. de drinkwaterschaarste, bekendgemaakt op 22/06/2017

 

- CBS 2017 0602, Tijdelijk verkeersreglement straatbarbecue Membruggerweg op za 8 juli, bekendgemaakt op 06/06/2017

 

- CBS 2017 06 02, Tijdelijk verkeersreglement straatbarbecue Bolleberg op 19 augustus, bekendgemaakt op 06/06/2017

 

- CBS 2017 06 02, Tijdelijk verkeersreglement dorpsfeest te Lauw op za 1 juli, bekendgemaakt op 06/06/2017

 

- CBS 2017 06 02, Tijdelijk verkeersreglement Re-enactment weekend in Rutten op 18, 19 en 20 augustus, bekendgemaakt op 06/06/2017

 

- CBS 2017 06 02, Tijdelijk verkeersreglement Halloweentocht Nerem op 31 oktober, bekendgemaakt op 06/06/2017


- CBS 2017 06 02, Tijdelijk verkeersreglement schoolfeest GBS Henis op za 3 juni, bekendgemaakt op 02/06/2017

- Bekendmaking beslissing plan-MER-plicht i.h.k.v. de opmaak van het PRUP Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren, bekendgemaakt op 02/06/2017

- CBS 2017 05 12, Tijdelijk verkeersreglement bierfestival Ambierorix op zaterdag 5 en zondag 6 augustus, bekendgemaakt op 01/06/2017

- CBS 2017 05 12, Tijdelijk verkeersreglement straatfeest in de wijk Tongersveld, bekendgemaakt op 01/06/2017

- CBS 2017 05 05, Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt in Riksingen op zondag 25 juni, bekendgemaakt op 01/06/2017

 

- CBS 2017 04 28, Tijdelijk verkeersreglement zeepkistenrace op zondag 11 juni, bekendgemaakt op 01/06/2017

 

- CBS 2017 04 28, Tijdelijk verkeersreglement Sint-Antoniusfeesten te Mal op zondag 11 juni, bekendgemaakt op 01/06/2017

 

- CBS 2017 04 21, Tijdelijk verkeersreglement rommelmarkt wijk Nieuw-Tongeren op zondag 9 juli, bekendgemaakt op 01/06/2017

- CBS 2017 04 07, Tijdelijk verkeersreglement jeugdtriathlon op zondag 2 juli, bekendgemaakt op 01/06/2017


- Beslissing plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot een planologisch attest voor Garage Timmermans, bekendgemaakt op 19/05/2017

- Openbaar onderzoek: Vaststelling inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg, bekendgemaakt op 18/05/2017


- GR 2017 04 24, Rooilijn Kup Veld (Rutten), bekendgemaakt op 03/05/2017

- GR 2017 03 27, Opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, bekendgemaakt 05/04/2017

- GR 2017 03 27, Reglement voor het opstellen en beheer van de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen, bekendgemaakt 05/04/2017

- GR 2017 03 27, Aanvullend verkeersreglement AR-01-Koppelkist, bekendgemaakt op 03/04/2017

- GR 2017 03 27, Aanvullend verkeersreglement AR-01-Millerweg, bekendgemaakt op 03/04/2017

- GR 2017 03 27, Voetgangersoversteekplaats N730 Bilzersteenweg, bekendgemaakt op 03/04/2017

- GR 2017 03 27, Openbaar onderzoek RUP 'KMO-Noord Tongeren, bekendgemaakt op 03/04/2017

- Openbaar onderzoek onteigening en onteigeningsplan zuidelijke rand Ambiorixkazerne, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest in Lauw op zaterdag 20 mei 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - dorpsfeest te 's-Herenelderen op zondag 3 september 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest te Koninksem op zaterdag 13 mei 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement - garageverkoop Dijk op zondag 23 april 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 03 17, Tijdelijk verkeersreglement - rommelmarkt in  Vreren op zondag 6 augustus 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 02 24, Tijdelijk verkeersreglement - familiedag van Petanqueclub Nerem op zaterdag 10 juni 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 02 10, Tijdelijk verkeersreglement - internationale handboogschietwedstrijd te Lauw op 29 en 30 april 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 02 10, Tijdelijk verkeersreglement - straatfeest in de Merkenstraat op zaterdag 8 juli 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017


- CBS 2017 02 03, Tijdelijk verkeersreglement - Mossel One op 24 en 25 juni 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 01 20, Tijdelijk verkeersreglement - jaarlijkse Sint-Kristoffelbedevaart te Henis op 24 en 25 juni 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2016 12 23, Tijdelijk verkeersreglement - jaarlijkse tuningmeeting te Overhaam op maandag 17 april 2017, bekendgemaakt op 30/03/2017

- CBS 2017 03 24, Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wijkkermissen 2017, bekendgemaakt op 29/03/2017

- GR 2017 03 27, Uitleenreglement materialen stad  Tongeren, bekendgemaakt op 29/03/2017

- Bekendmaking: Verlegging en wijziging van buurtweg nr. 35 in de atlas van de buurtwegen van Tongeren, bekendgemaakt op 27/03/2017

- CBS 2017 03 17, Subsidie voor de bescherming van de huis- en boerenzwaluw, bekendgemaakt op 22/03/2017

- GR 2017 03 06, Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken, bekendgemaakt op 13/03/2017

 

- GR 2017 03 06, Nieuwe rooilijnen gelegen Vrijheidweg en Heesterveldweg, bekendgemaakt op 08/03/2017

- Kennisgeving milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - windmolenproject te Vreren, bekendgemaakt op 07/02/2017

- Openbaar onderzoek van 23 januari 2017 tot en met 21 februari 2017 betreft aanleg van de Noordoostelijke Omleidingsweg fase 1, bekendgemaakt op 19/01/2017

 

- CBS 2017 01 13, Tijdelijk verkeersreglement ikv nieuwjaarsdrink inwoners Dreef Nerem, bekendgemaakt op 19/01/2017

 

- CBS 2016 12 23, Tijdelijk verkeersreglement - Aterstoase jogging, bekendgemaakt op 31/05/2017

 

Bekendmakingen 2016

Bekendmakingen 2015

Bekendmakingen 2014

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley