Bekendmakingen 2015

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen. Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

- OCMW 2015 12 16, reglement Kerwei 2016, bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 11 30, opheffing van de gemeentebelasting op het verstrekken van toeristische logies, bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 11 30, bekrachtiging tarievenreglement op de aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net, bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 11 30, reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke  afvalstoffen 2016, bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 11 30, retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 11 30, goedkeuring meerjarenaanpassing 4 2014-2019/2016 en budget 2016 van de stad Tongeren, bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 11 30, definitieve vaststelling van het RUP 'Sportoase II', bekendgemaakt op 2015 12 17

- GR 2015 10 26, aanvullend verkeersreglement m.b.t. te verwijderen en bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden, bekendgemaakt op 2015 11 04

- GR 2015 10 26, reglement voor toekenning van huis- en busnummers, bekendgemaakt op 2015 11 04

- GR 2015 10 26, goedkeuring huishoudelijk reglement en afsprakennota van de stedelijke milieuraad, bekendgemaakt op 2015 11 04

- GR 2015 10 26, definitieve vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan 'Tongeren Centrum', bekendgemaakt op 2015 11 04

- PROVINCIERAAD 2015 10 21, PRUP afbakening kleinstedelijk gebied, bekendgemaakt op 2015 12 29

- CBS 2015 10 16, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. halloween te Nerem, bekendgemaakt op 2015 10 28

- CBS 2015 10 08, tijdelijk verkeersreglement i.kv.rommelmarkt Rooseveltlaan en omliggende straten, bekendgemaakt op 2015 10 09

- GR 2015 10 05, retributiereglement inzake parkeren, bekendgemaakt op 2015 10 26

- GR 2015 10 05, definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ambiorixkazerne', bekendgemaakt op 2015 11 04


- GR 2015 10 05, aanvullend verkeersreglement Neremweg-Kremersstraat, bekendgemaakt op 2015 11 03

- CBS 2015 09 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. halloween op de Dijk, bekendgemaakt op 2015 09 15

- AGB 2015 08 27, Openbaar onderzoek onteigening en onteigeningsplan pand Le Dôme, Hondsstraat 8 te Tongeren, bekendgemaakt op 2015 09 14

- CBS 2015 09 04, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. jaarlijkse Sleeples fuif te Rutten, bekendgemaakt op 2015 09 07

- CBS 2015 09 04, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. open Monumentendag, bekendgemaakt op 2015 09 07

- CBS 2015 09 04, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. sportdag VIIO Humaniora, bekendgemaakt op 2015 09 07

- CBS 2015 08 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Benefietevenement te Piringen, bekendgemaakt op 2015 08 17

- CBS 2015 08 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Zakstraat, bekendgemaakt op 2015 08 17

- CBS 2015 08 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Lauwerlinde, bekendgemaakt op 2015 08 17

- CBS 2015 08 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Bolleberg, bekendgemaakt op 2015 08 17

- CBS 2015 08 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. startactiviteit KSA OLV-Basiliek, bekendgemaakt op 2015 08 17

- CBS 2015 08 14, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Tongeren op Volle Toeren, bekendgemaakt op 2015 08 17

- Bestendige Deputatie van Limburg 2015 08 13, Besluit houdende de uitvoering van wijzigings- en/of verbeteringswerken van de onbevaarbare waterloop - Ezelsbeek nr. 26, 2de categorie op het grondgebied van de Stad Tongeren, bekendgemaakt op 2015 08 25

- Vlaamse Overheid, Het agentschap Onroerend Erfgoed, Openbaar onderzoek (17/08/2015 tot en met 15/10/2015): vaststelling van de inventaris van archeologische zones, bekendgemaakt op 2015 08 13

- CBS 2015 07 31, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Dashovenstraat, bekendgemaakt op 2015 08 03

- CBS 2015 07 31, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Hasselbosstraat, bekendgemaakt op 2015 08 03

- CBS 2015 07 31, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Werremèsmert, bekendgemaakt op 2015 08 03

- CBS 2015 07 31, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. misviering en kinderzegening Blaar, bekendgemaakt op 2015 08 03

- CBS 2015 07 21, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Wielewaelstraat, bekendgemaakt op 2015 07 22

- CBS 2015 07 21, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Tongpop, bekendgemaakt op 2015 07 22

- CBS 2015 07 21, Inrichting speelstraat Dreef te Nerem, bekendgemaakt op 2015 07 22

- CBS 2015 07 21, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Petanquetornooi Nerem, bekendgemaakt op 2015 07 22

- CBS 2015 07 21, Receptie NATO, bekendgemaakt op 2015 07 22

- CBS 2015 07 03, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Holleweg, bekendgemaakt op 2015 07 06

- CBS 2015 07 03, Inrichting speelstraat Kanjelstraat, bekendgemaakt op 2015 07 06

- CBS 2015 07 03, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Re-Enactmetweekend Rutten, bekendgemaakt op 2015 07 06

- GR 2015 06 29, aanbieden van de mogelijkheid tot het opmaken van archeologische bureaustudies (t.b.v. private bouwheren) door de stedelijke cel archief/archeologie & monumenten, bekendgemaakt op 2015 10 28

- GR 2015 06 29, gemeentelijke premie ter ondersteuning van de renovatie van verwaarloosde en leegstaande woningen, bekendgemaakt op 2015 11 04


- GR 2015 06 29, RUP 'Sportoase II, bekendgemaakt op 2015 07 02

- GR 2015 06 29, RUP 'Ambiorixkazerne', bekendgemaakt op 2015 07 02

- GR 2015 06 29, huurreglement de VELINX, bekendgemaakt op 2015 10 28

- GR 2015 06 29, huishoudelijk reglement van de stedelijke land- en tuinbouwraad, bekendgemaakt op 2015 10 28

- CBS 2015 06 26, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Sluizen live stage, bekendgemaakt op 2015 06 29

- CBS 2015 06 26, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Rommelmarkt Berg, bekendgemaakt op 2015 06 29

- CBS 2015 06 26, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Tongersveld, bekendgemaakt op 2015 06 29

- CBS 2015 06 26, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Ambiorix Bierfestival, bekendgemaakt op 2015 06 29

- CBS 2015 06 19, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. opendeurdag brandweerzone Zuid-West Limburg, bekendgemaakt op 2015 06 22

- CBS 2015 06 05, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. dorpsfeest Koninksem, bekendgemaakt op 2015 06 08

- CBS 2015 06 05, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. rommelmarkt Luikerstraat, bekendgemaakt op 2015 06 08

 

-CBS 2015 06 05, ter inzage legging van het kennisgevingsdossier van het ProjectMER NO-omleidingsweg Tongeren, bekendgemaakt op 2015 06 15

- CBS 2015 05 29, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. spelinstuif, bekendgemaakt op 2015 06 05

- CBS 2015 05 29, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Waterkuilstraat, bekendgemaakt op 2015 06 01

- CBS 2015 05 29, Inrichting speelstraat Keerstraat, bekendgemaakt op 2015 06 01

- GR 2015 05 26, Subsidiereglement voor erfgoedinitiatieven, bekendgemaakt op 2015 10 28

- CBS 2015 05 22, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. schoolfeest KBT Jeugdland Lauw, bekendgemaakt op 2015 05 26

- CBS 2015 05 22, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatfeest Hamtstraat, bekendgemaakt op 2015 05 26

- CBS 2015 05 22, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatfeest Wildbroek, bekendgemaakt op 2015 05 26

- CBS 2015 05 22, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. rommelmarkten Nieuw-Tongeren, bekendgemaakt op 2015 05 26

- OCMW 2015 05 20, reglement dienstverlening integrale gezinszorg, bekendgemaakt op 2015 06 05

- CBS 2015 05 08, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Gymcana te Widooie, bekendgemaakt op 2015 05 11

- CBS 2015 05 08, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Tongerse Feesten, bekendgemaakt op 2015 05 11

- CBS 2015 05 08, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Mossel One, bekendgemaakt op 2015 05 11

- CBS 2015 05 08, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Autoluwe schoolweek basisschool  Basiz te Piringen, bekendgemaakt op 2015 05 11

- CBS 2015 05 08, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Schaetzengaarde, bekendgemaakt op 2015 05 11

- CBS 2015 05 08, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Houbbenstraat, bekendgemaakt op 2015 05 11

- GR 2015 04 27, aanvullend verkeersreglement Grootmeers omvormen tot doodlopende straat, bekendgemaakt op 2015 11 03


- GR 2015 04 27, aanvullend verkeersreglement omtrent kort- en langparkeren bussen, bekendgemaakt op 2015 11 03

 

- GR 2015 04 27, aanvullend verkeersreglement Glaaierweg, Kaststraat, Achterstraat, Vrinkseweg, Tumkestraat, Venweg, Weg Vreren-Sluizen, bekendgemaakt op 2015 11 03


- GR 2015 04 27, aanvullend verkeersreglement kruispunt Kapiteinsstraat/Kraaibroekstraat, bekendgemaakt op 2015 11 03

- CBS 2015 04 10, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Gymcana Overrepen, bekendgemaakt op 2015 04 13

- CBS 2015 04 10, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Onder de Linde, bekendgemaakt op 2015 04 13

- CBS 2015 04 10, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Evermarusfeesten Rutten, bekendgemaakt op 2015 04 13

- CBS 2015 04 03, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. fuif Fruit of the Boom, bekendgemaakt op 2015 04 07

- CBS 2015 04 03, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Familiedag Petanqueclub Nerem, bekendgemaakt op 2015 04 07

- CBS 2015 04 03, ter inzage legging van het kennisgevingsdossier van het ProjectMER ZO-Omleidingsweg Tongeren, bekendgemaakt op 2015 04 03

- GR 2015 03 30, reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin en premiereglement, bekendgemaakt op 2015 10 28

- CBS 2015 03 27, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Ronde van Limburg, bekendgemaakt op 2015 06 05

- CBS 2015 03 27, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatbarbecue Hemelingenstraat, bekendgemaakt op 2015 03 30

- CBS 2015 03 27, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. rommelmarkt Piringen, bekendgemaakt op 2015 03 30

- OCMW 2015 03 26, Aanwerving van 1 voltijds zorgcoördinator, bekendgemaakt op 2015 03 27

- CBS 2015 03 20, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. buurtfeest Mal, bekendgemaakt op 2015 03 23

- CBS 2015 03 20, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. estafetteloop De Motten, bekendgemaakt op 2015 03 23

- CBS 2015 03 13, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. internationaal zwevertreffen, bekendgemaakt op 2015 03 16

- CBS 2015 03 13, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. opendeurdaag WZC Aurora, bekendgemaakt op 2015 03 16

- CBS 2015 02 27, tijdelijk verkeersreglement i.kv. straatfeest Kanjelstraat, bekendgemaakt op 2015 03 02

- CBS 2015 02 27, tijdelijk verkeersreglement i.k.v straatfeest Driekruisenweg, bekendgemaakt op 2015 03 02

- CBS 2015 02 23, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. rommelmarkt Dijk, bekendgemaakt op 2015 02 24

- CBS 2015 02 23, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. rommelmarkt Vreren, bekendgemaakt op 2015 02 24

- CBS 2015 02 23, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. straatfeest Merkenstraat, bekendgemaakt op 2015 02 24

- CBS 2015 02 13, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. dorpsfeest Mal, bekendgemaakt op 2015 02 16

- CBS 2015 02 13, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. handboogschietwedstrijd, bekendgemaakt op 2015 02 16

- CBS 2015 02 13, tijdelijk verkeersreglement i.k.v.Sint-Kristoffelbedevaart, bekendgemaakt op 2015 02 16

- BESLUIT BURGEMEESTER 2015 02 06, Carnavalstoet, bekendgemaakt op 2015 02 09

- CBS 2015 01 16, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. tuningmeeting Overhaam, bekendgemaakt op 2015 01 19

- CBS 2015 01 16, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. rommelmarkt wijk Gasthuisgaarde, bekendgemaakt op 2015 01 19

- CBS 2015 01 09, tijdelijk verkeersreglement i.k.v. Military, bekendgemaakt op 2015 01 12

 

 

Bekendmakingen 2014

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley