bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsproject - verbetering van een aanleg riolering langs de Bredeweg - Kolmontstraat - Burchtstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


Referentie omgevingsloket: OMV_2018038068

Referentie gemeente: OMV/2018/00054

Projectnaam omgevingsloket: Verbetering van en aanleg riolering langs de Bredeweg/Kolmontstraat/Burchtstraat

Projectnaam gemeente: Verbetering van en aanleg riolering langs de Bredeweg/Kolmontstraat/Burchtstraat/Oude Kolmontstraat

Ligging: Afdeling 73062, sectie B, perceel 265C

Contactpersoon: Nassen Sara


Het bestuur van deelt mee dat door Infrax, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 73062, sectie B, perceel 265C Het betreft een aanvraag tot verbetering van en aanleg riolering langs de bredeweg/kolmontstraat/burchtstraat/oude kolmontstraat.


Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.


Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: Rubriek 53.2.1.a) – klasse 3: Bronbemaling met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, gelegen in beschermde duingebieden, of in een groengebied, een natuurontwikkelingsgebied, een parkgebied of een bosgebied, met een debiet van maximaal 500 m³/dag en 30.000 m³/jaar: • Bronbemaling voor de duur van de werken – max. 365 m³/dag – 11.497,50 m³/jaar; Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/04/2018 tot en met 20/05/2018.


Reden openbaar onderzoek: het wijzigen van infrastructuurwerken met een lengte van meer dan 500 meter.


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/05/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .


Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . Tongeren, 20/04/2018


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley