Voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen

23/05/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat de voorlopige vaststelling van de aanpassing van de atlas van de buurtwegen (buurtweg nummer 5 in de atlas van de buurtwegen van Berg), vastgesteld werd door de Gemeenteraad in vergadering van 23 april 2018. De

 

Download hier het besluit.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley