Tuningmeeting te Overhaem

16/01/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse tuningmeeting te Overhaem op 2 april 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 5 januari 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- Op de Industrieweg, de Prinsenweg en de Overhaamlaan, tussen de Prinsenweg en de Industrieweg, is alle verkeer uitgezonderd dat van de deelnemende wagens, verboden op maandag 2 april 2018 tussen 06.00u en 20.00u

- Op de hierboven vernoemde locaties is het verboden te parkeren op maandag 2 april 2018 tussen 06.00u en 20.00u

- De voormelde verkeersmaatregelen worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

- Elk aanvullend reglement op het wegverkeer, dat strijdig is met bovenvermelde schikkingen wordt ingetrokken.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley