Tijdelijk verkeersreglement - Parkeren Stadhuisplein

24/10/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement parkeren Stadhuisplein, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 20 oktober 2017. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan in bijlage vermeld.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley