Rommelmarkt Eisenhouwerlaan

03/08/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een straatbarbecue in de Waterkuilstraat op vrijdag 1 september 2017, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 28 juli 2017.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld:

- Op het achterste gedeelte van de Waterkuilstraat is het verkeer verboden op vrijdag 1 september 2017 van 12u.00 tot 24u.00.

- De maatregel vermeld in artikel 2 wordt aangegeven door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley