Opendeurdag brandweerkazerne

20/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van een opendeurdag in de brandweerkazerne op zondag 3 juni 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 2 maart 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         Op het gedeelte Sacramentstraat gelegen voor de brandweerkazerne is alle verkeer verboden vanaf 06.00u tot 20.00u op zondag 3 juni 2018.

·         Het is verboden te parkeren op de parking voor de brandweerkazerne  vanaf 06.00u tot 20.00u op zondag 3 juni 2018.

·         Het is verboden te parkeren op de parkeerplaatsen die gelegen zijn tegen de boulevard vanaf vanaf 06.00u tot 20.00u op zondag 3 juni 2018.

·         Het is verboden te parkeren op de parkeerplaatsen in de Nevenstraat vanaf 06.00u tot 20.00u op zondag 3 juni 2018.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley