Openbaar onderzoek PRUP noordoostelijke omleidingsweg

16/10/2017

 

Er loopt vanaf 16/10/2017 t.e.m. 14/12/2017 een openbaar onderzoek voor de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Noordoostelijke Omleidingsweg (tussen Baversstraat en Maastrichtersteenweg).

 

Maandag 13 november 2017 vindt tussen 16 en 20 uur een infomarkt plaats in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10.

 

Het dossier ligt ter inzage tijdens de openingsuren bij de dienst Stadsontwikkeling (2de verdieping). 

 

Schriftelijke bezwaren of opmerkingen moeten uiterlijk op 14 december 2017 bezorgd worden. 

 

Dit kan op verschillende manieren:

- via een aangetekende brief gericht aan de Provinciale Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving., Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt of je kan het op dit adres ook afgeven tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs of via e-mail: procoro@limburg.be ;

- of afgeven tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs bij de dienst secretariaat en informatie in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te Tongeren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley