Jaarlijkse zwemloop te Sportoase Eburons Dôme op 1 juli 2018

01/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse zwemloop te Sportoase Eburons Dome op 1 juli 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 19 januari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

·         op 1 juli 2018 tussen 11.00u en 19.00u is alle verkeer verboden vanaf de ingang van de parking Sportoase tot aan de splitsing met de Michielenweg;

·         op 1 juli 2018 tussen 11.00u en 19.00u is het verboden te parkeren vanaf de ingang van de parking Sportoase tot aan de splitsing met de Michielenweg;

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley