Jaarlijkse handboogschietwedstrijd te Lauw op 28 en 29 april

01/03/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse handboogschietwedstrijd te Lauw op 28 en 29 april 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 12 januari 2018.

 

De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld:

- In Hoogbroek, Nullenaren, Lange Steeg en de Veldweg ter hoogte van de Hesbeinstraat te Lauw is alle verkeer verboden op zaterdag 28 en zondag 29 april 2018 tussen 09u.00 en 19u.00.

- In Hoogbroek, Nullenaren, Lange Steeg en de Veldweg ter hoogte van de Hesbeinstraat te Lauw is stilstaan en parkeren verboden op zaterdag 28 en zondag 29 april 2018 tussen 09.00u en 19.00u

- De voormelde voorschriften worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley