Jaarlijkse fakkeltocht te Henis

16/01/2018

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat een tijdelijk  verkeersreglement in het kader van de jaarlijkse fakkeltocht te Henis op zaterdag 20 januari 2018, vastgesteld werd door het College van Burgemeester en Schepenen in vergadering van 12 januari 2018. De bepalingen van het tijdelijk verkeersreglement staan hieronder vermeld.

 

- Op Kerkhenis, tussen de Weilgenstraat en de Winhofstraat, is parkeren aan de zijde van de school verboden op zaterdag 20 januari 2018 tussen 17u.30 en 21u.30.

- In de Winhofstraat, tussen de Weilgenstarat en Kerkhenis, wordt een parkeerzone ingericht aan de rechterzijde (in de richting van Kerkhenis) op zaterdag 20 januari 2018 van 17u.30 tot 21u.30.

- Het verkeer in beide richtingen blijft mogelijk.

- De voormelde bepalingen worden ter kennis gebracht door middel van de voorgeschreven verkeerstekens.

- Elk aanvullend reglement op het wegverkeer, dat strijdig is met bovenvermelde schikkingen wordt ingetrokken

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley