Huurreglementen jongerencentrum Hal P, de repetitieruimte en het bijhorende retributiereglement jeugdaccomodaties

03/08/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat de huurreglementen jongerencentrum Hal P, de repetitieruimte en het bijhorende retributiereglement jeugdaccomodaties goedgekeurd werden door de gemeenteraad in vergadering van 10 juli 2017.

 

Downloads:

- besluit

- verhuurreglement Hal P

- verhuurreglement repetitieruimte
- retributiereglement jeugdaccomodaties

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley