Goedkeuring wijziging retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

03/08/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat de wijziging van het retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten goedgekeurd werd door de gemeenteraad in vergadering van 10 juli 2017.

 

Download hier het besluit.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley