Goedkeuring aanvullende verkeersreglementen AR-01-Dijk, AR-01-Kastanjewal en AR-01-Vermeulenstraat

03/08/2017

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tongeren maakt bekend, overeenkomstig artikel 112, 113 en 114 van de gemeentewet, dat de aanvullende verkeersreglementen AR-01-Dijk en AR-01-Kastanjewal en AR-01-Vermeulenstraat goedgekeurd werden door de gemeenteraad in vergadering van 10 juli 2017.

 

Download hier het besluit.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley