Bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus)

Referentie omgevingsloket:  OMV_2017008520

Referentie gemeente:   OMV/2017/000004

Projectnaam omgevingsloket:  Bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus

Ligging:  Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren:  Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G

 

Het bestuur van Tongeren deelt mee dat door EDF Luminus Xavier, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G

 

Het betreft een aanvraag tot bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus).

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.2°, 20.1.6.1°c), 53.2.2°a)

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/01/2018 tot en met 25/02/2018.

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/02/2018, HIER (via het omgevingsloket) worden ingekeken of op de dienst omgeving van de stad Tongeren.

 

Bezwaren of opmerkingen kan u ook via bovenstaande link in het omgevingsloket indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren.

 

26/01/2018, Tongeren

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley