Bouw en exploitatie van een windturbine in Tongeren (ELICIO)

Referentie omgevingsloket: OMV_2017008616

Referentie gemeente: OMV/2018/00022

Projectnaam: Bouw en exploitatie van een windturbine in Tongeren (ELICIO)

Ligging: Heersterveldweg 16 te 3700 Tongeren

Afdeling 73046, sectie A, perceel 56D, 71D

Contactpersoon: Milieudienst    012/800 157 – 012/800 156

 

Het bestuur van Tongeren deelt mee dat door ELICIO Nicolas, John Cordierlaan 9 te 8400 Oostende, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heersterveldweg 16 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging afdeling 73046, sectie A, perceel 56D en 71D.

Het betreft een aanvraag tot bouw en exploitatie van een windturbine in Tongeren (ELICIO).

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.2° en 20.1.6.1°c

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van
01/03/2018 tot en met 31/03/2018.

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 31/03/2018, HIER worden ingekeken via het omgevingsloket  of op de dienst omgeving van de gemeente.

Bezwaren of opmerkingen kan u via bovenstaande link in het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

 

 

01/03/2018

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley