Beoordelingskader voor appartementen en meergezinsgebouwen

25/09/2017

 

De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen op datum van 22/09/2017 betreffende het beoordelingskader voor appartementen en meergezinswoningen, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 25/09/2017.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 186 van het gemeentedecreet, treden in werking de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

U kunt de documenten hier raadplegen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley