Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

18/01/2018

 

Stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren heeft een aanvraag ingediend voor:

 

-          Stedenbouwkundige handelingen

 

Kort omschreven gaat het over fietsverbinding Dreef – Keerstraat

 

De aanvraag ligt in Tongeren, 9de afdeling, sectie A, perceelnummers 443C, 859K en 860D, 9de afdeling, sectie B, perceelnummers 240T, 240B2 en 216B.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

-          De Vlaamse Regering

 

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19 januari 2018 tot en met 18 februari 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Administratief Centrum Praetorium

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

 

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en bezwaren analoog (via een aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs) of via het omgevingsloket meedelen aan het College van Burgemeester en Schepenen (Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren).

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley