Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018003158

Referentie gemeente:

OMV/2018/00001

Projectnaam omgevingsloket:

woning

Projectnaam gemeente:

bouwen van een woning in open bebouwing - lot3

Ligging:

Blaarstraat 216 te 3700 Tongeren

Afdeling 73003, sectie C, perceel 412B, 413D

Contactpersoon:

Nassen Sara

 

Het bestuur van Tongeren deelt mee dat door Libbrecht Corina, Hemelingenstraat 14 te 3700 Tongeren, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Blaarstraat 216 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging Afdeling 73003, sectie C, perceel 412B, 413D

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een woning in open bebouwing - lot3.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/02/2018 tot en met 11/03/2018.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/03/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Tongeren.

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tongeren.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley