Bekendmaking openbaar onderzoek aanmeldingsdossier ontwerp-MER pluimveebedrijf Malcorps bvba

30/03/2018

 

Er wordt een openbaar onderzoek gehouden over het aanmeldingsdossier ontwerp-MER m.b.t. de uitbreiding en hernieuwing van het pluimveebedrijf Malcorps bvba, gelegen langsheen de Martensweg 35, te Tongeren. Zo kan er bij de verdere uitwerking van het project-MER rekening gehouden worden met eventuele bezorgdheden vanuit de omgeving.


Het openbaar onderzoek loopt van 03/04/2018 t.e.m. 02/05/2018.


Het dossier ligt ter inzage tijdens de openingsuren bij de dienst omgeving – milieu (2de verdieping) – AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.


Schriftelijke bezwaren of opmerkingen moeten uiterlijk op 02/05/2018 bezorgd worden.


Dit kan op verschillende manieren :
-per post gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer; Uitbreiding en hernieuwing van het pluimveebedrijf Malcorps bvba te Tongeren; Koning Albert II-laan 20, bus 8;  1000 Brussel of
-digitaal via https//www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota of
-afgeven tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs bij de dienst omgeving – milieu (2de verdieping) in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10 te Tongeren.

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley