Bekendmaking Openbaar Onderzoek Limburg WIND(T)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:        OMV_2018018345

Referentie gemeente:                 OMV/2018/00122

Projectnaam:                              Windturbineproject Tongeren - E313 west

Ligging:                                      Demerbronstraat-E313 – Elderenstraat-E313 te 3700 Tongeren Afdeling 73076, sectie B, perceel 141D, 142C, 143C sectie D, perceel 451A, 459B

Contactpersoon:                          annemie.petry@stadtongeren.be  - 012 800 157             josette.croughs@stadtongeren.be - 012 800 156

 

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Rik Van de Walle voor LIMBURG WIN(D)T nv, Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Demerbronstraat-E313 – Elderenstraat-E313 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging Afdeling 73076, sectie B, perceel 141D, 142C, 143C en sectie D, perceel 451A, 459B.

 

Het betreft een aanvraag tot windturbineproject Tongeren - E313 west: bouw en exploitatie van 2 windturbines.

 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:  12.2.2°, 20.1.6.1°c)

 

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/06/2018 tot en met 11/07/2018.

De aanvraag tot de sluiting van het openbaar onderzoek (11/07/2018), kan HIER worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente .

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .


11/06/2018

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley