Afschaffen rooilijn Dreef Nerem

12/04/2018

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren maakt bekend dat er een onderzoek de Commodo et Incommodo geopend is nopens het besluit van de gemeenteraad van Tongeren van zesentwintig maart tweeduizend achttien houdende het princiep om de rooilijnen gelegen “Aen het gemeentebroek” te Nerem, 11de afdeling sectie A, lot 1, groot 49a34ca, lot 3, groot 60ca en lot 4, groot 9a95ca, zoals aangeduid op het verdelingsplan van studiebureau Geotec van 19 november tweeduizend zeventien, af te schaffen en te onttrekken aan het openbaar domein.

 

Het rooilijnplan ligt ter inzage op de financiële dienst, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren.

 

Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden gedurende het onderzoek.

 

Het onderzoek zal gesloten worden op 9 mei 2018 om 12 uur.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley